Ponujamo vam hitro in kakovostno izdelavo zapisnika o točkovanju stanovanja za potrebe določitve višine najemnine ali za potrebe preveritve ustreznosti višine obstoječe najemnine za najemnike neprofitnih stanovanj.

  NAVODILA IN OSTALE INFORMACIJE ZA NAROČILO TOČKOVALNEGA ZAPISNIKA

V zapisniku o ugotovitvi vrednosti stanovanja oz. v točkovalnem zapisniku se skladno s predpisi točkujejo med drugimi površina stanovanja, gradbeni deli stanovanja (temelji, konstrukcija, stene …), okna (vrste okvirjev, senčil in zasteklitve …), vrata, tlaki, način obdelave notranjih sten, fasada, inštalacije, druga oprema (dvigalo, klimatska naprava, individualne merilne naprave za porabljeno vodo in toplotno energijo), druge pripadajoče površine stanovanju (zunanje pokrito/nepokrito parkirišče, atrij), skupne površine ter morebitna oprema v stanovanju. Pri tem se upoštevata tako leto izgradnje kot tudi leto morebitnih investicijskih vzdrževalnih del. Na vrednost stanovanja lahko vpliva tudi lokacija (velikost mesta, opremljenost z infrastrukturo, bližina zelenih površin …).

Točke so določene na podlagi obstoja/neobstoja ali prisotnosti/odsotnosti določenega elementa ter njegove starosti. Višina točk se spreminja na vsakih 5 let. V primeru spremembe katerega od elementov stanovanja, ki so predmet točkovanja, se lahko spremeni tudi višina najemnine.

Točkovanje stanovanja se lahko opravi na zahtevo lastnika ali najemnika. Običajno za to poskrbi najemnik, saj vrednost stanovanja s starostjo pada, v kolikor niso bile opravljene izboljšave točkovanih elementov.

Vlogo za določitev ali preveritev višine najemnine se odda pri pristojnem organu. Zapisnik o točkovanju stanovanja pa je ena izmed prilog k vlogi.

Zapisnik o točkovanju stanovanja izdelamo skladno s Stanovanjskim zakonom in Pravilnikom o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb.

Točkovanje opravi pooblaščena oseba, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje.

Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti tockovanje@optima.si ali na telefonski številki 040 240 140.Več si lahko preberete tudi na spodnjih povezavah:
Stanovanjski zakon SZ-1
Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin