PONUDBA NEPREMIČNIN

Energetska izkaznica

STORITVE

 

Pri prometu z nepremičninami poskrbimo za celostne storitve, ki zajemajo v primeru:

Prodaje:
          - oceno tržne vrednosti nepremičnine,
          - pregled zemljiškoknjižnega stanja ter po potrebi svetovanje pri ureditvi le-tega,
          - oglaševanje nepremičnine,
          - vodenje ogledov s potencialnimi kupci,
          - sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev prodajne pogodbe,
          - svetovanje in sestavo prodajne pogodbe,
          - sodelovanje in svetovanje v davčnem postopku ter pri notarskih storitvah,
          - izvedbo primopredaje nepremičnine,
          - obvestilo distributerju električne energije, upravniku, snagi in ostalim o menjavi lastništva.

Nakupa:
          - sodelovanje in svetovanje pri izbiri nepremičnine,
          - organiziranje in vodenje ogledov,
          - pregled zemljiškoknjižnega in dejanskega stanja,
          - svetovanje pri izvedbi nakupa,
          - sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev prodajne pogodbe,
          - sestavo prodajne pogodbe,
          - izvedbo primopredaje nepremičnine,
          - obvestilo distributerju električne energije, upravniku, snagi in ostalim o menjavi lastništva.

Oddaje:
          - oceno tržne najemnine,
          - pregled zemljiškoknjižnega stanja,
          - oglaševanje nepremičnine,
          - vodenje ogledov s potencialnimi najemniki,
          - sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev najemne pogodbe,
          - sestavo najemne pogodbe,
          - izvedbo primopredaje nepremičnine,
          - obvestilo distributerju električne energije, upravniku, snagi in ostalim o spremembi uporabnika.

Najema:
          - sodelovanje in svetovanje pri izbiri nepremičnine,
          - organiziranje in vodenje ogledov,
          - pregled zemljiškoknjižnega in dejanskega stanja,
          - sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev najemne pogodbe,
          - sestavo najemne pogodbe,
          - izvedbo primopredaje nepremičnine,
          - obvestilo distributerju električne energije, upravniku, snagi in ostalim o spremembi uporabnika.

Po dogovoru opravimo tudi:
          - ugotovitev pravnega in dejanskega stanja nepremičnine,
          - individualno svetovanje,
          - izdelava pogodb,
          - priprave potrdil in predlogov.